Allan Feldskou

Særlige vidensområder

Skoleledelse, skoleudvikling, teamsamarbejde, tosprogede børn og unge herunder integration, kulturforståelse og modersmålsundervisning samt dansk som andetsprog.

Ansættelser

Lærer med PD-moduler i ledelse, blandt andet ”Ledelse af skoler med tosprogede elever – en særlig udfordring”

Bopælskommune

Odense

Spørg konsulenten

allan.feldskou@stukuvm.dk

Telefon

2144 5844, træffes fredag

Biografi

Jeg er uddannet fra Odense Seminarium i 1982 med linjefag i dansk og samfundsfag. Jeg har været lærer i 11 år på tre forskellige folkeskoler. Siden 1993 har jeg arbejdet med ledelsesopgaven på Abildgårdskolen, fra 1999 som skoleleder. Jeg har erfaringer med stort set alle ledelsesopgaver på en folkeskole. På Abildgårdskolen er 88% af eleverne tosprogede fra 20 forskellige lande, og skolen har ud over almenklasser også specialklasser, AKT-klasser og modtageklasser. Skolen har siden 2006 været heldagsskole med en længere og varieret skoledag og et tæt og forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Jeg har især viden og erfaring inden for områderne personaleledelse og personaleudvikling, ledelse, koordinering og udvikling af pædagogiske processer, etablering og udvikling af selvstyrende team samt tosprogede børn og unge.

Sidst opdateret: 13. juli 2018