Anders Gilleladen

Særlige vidensområder

Intensive læringsforløb

Ansættelser

Læreruddannet og Kandidat i pædagogisk Sociologi – Cand. Pæd. Soc.

Bopælskommune

Aarhus Kommune

Spørg konsulenten

Anders.Gilleladen@stukuvm.dk

Telefon

3392 5458

Biografi

Jeg er læreruddannet fra Blaagaard Seminarioum2002 med linjefag i matematik, samfundsfag, historie og idræt. Jeg afsluttede 2006 min kandidat i Pædagogisk Sociologi, hvor jeg havde et særligt fokus på organisering af folkeskolen. Jeg har desuden gennemført den systemiske projektlederuddannelse hos Attractor. Jeg gennem hele mit lærerliv, som blandt andet lærer, vejleder og koordinator af et ressourcecenter, været optaget af hvordan man bedst indholdsmæssigt og organisatorisk kan understøtte de elever som er udfordret rent fagligt. Jeg har derfor et indgående kendskab til klasseledelse, opbygning af relationskompetence og didaktiske tiltag i forhold til denne elevgruppe. Specielt har jeg indsigt og erfaring med intensive læringsforløb.

Sidst opdateret: 30. august 2018