Christel Moll

Særlige vidensområder

Kvalitetsudvikling baseret på viden og data, danskfagets arbejde med læringsmål, strategisk kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning på skoler, udvikling af professionelle læringsfællesskaber og praksisfællesskaber, det tværgående tema It og medier, udvikling af pædagogiske læringscentre.

Ansættelser

Lærer, Pædagogisk it-vejleder, PD modul i vejledning med it og medier, Mastermodul i IKT og Læring ved Aalborg Universitet, Stud.cand.pæd ved Syddansk universitet.

Bopælskommune

Odense

Spørg konsulenten

chmol2@stukuvm.dk

Telefon

25284847 / 26211859 (onsdage - fredag)

Biografi

Jeg er uddannet lærer i 2000 fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk og sam-fundsfag, pædagogisk it- vejleder og PD modul i vejledning med it og medier i 2010 (UCL), Mastermodul i IKT og Læring i 2015 (Aau) samt kandidatstuderende i pædagogik ved SDU frem mod 2018.

Jeg har praksiserfaring fra 17 års ansættelse som lærer i folkeskolen, hvor jeg har haft særligt fokus på klasseledelse, elevernes lyst til at oparbejde virkelyst og lære mere samt it.

Som pædagogisk it-vejleder har jeg erfaring som underviser og kursuskoordinator for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og udvikling af et datainformeret afsæt for bl.a. skolehjemsamarbejdet. Jeg har desuden været ressourceperson i forbin-delse med kvalitetsudvikling af fag og årgangsteam, lærer/pædagogsamarbejdet og ud-vikling af professionelle læringsfællesskaber samt givet ledelsessparring i forhold hertil.

Sidst opdateret: 13. juli 2018