Christina Stålgård

Særlige vidensområder

Læsevanskeligheder, undervisning af ordblinde børn, faglig læsning og specialundervisning som en del af almenområdet.

Ansættelser

Cand.mag. i dansk og historie, meritlærer, PD i specialpædagogik og læsevejleder

Bopælskommune

Gentofte

Spørg konsulenten

christina.staalgaard@stukuvm.dk

Telefon

4120 9309, træffes torsdag-fredag

Biografi

Jeg blev cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet i 1999. Derpå var jeg nogle år lærer i folkeskolen, primært i dansk.

I 2005 blev jeg meritlærer, og jeg har siden været ansat som lærer på Bakkegårdsskolen i Gen-tofte. Her er jeg speciallærer for elever med særlige behov, især elever i forskellige former for skriftsprogsvanskeligheder, men også elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Jeg har igennem nogle år fungeret som ressourcecenterleder og ressourcekoordinator, hvor jeg udvikler, gennemfører og vejleder i indsatser for elever med særlige behov.

I 2012 afsluttede jeg en PD i specialpædagogik, i 2016 blev jeg uddannet læsevejleder, og jeg vejleder derfor i læsning både inden for special- og almenområdet.

Sidst opdateret: 13. juli 2018