Gitte Klitgaard

Særlige vidensområder

Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde, forandringsledelse og videndeling, strategisk kompetenceudvikling og målstyring

Ansættelser

Socialpædagog, PD i forsøgs- og udviklingsarbejde og organisationskonsulent

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

Gitte.klitgaard.norgaard@stukuvm.dk

Telefon

2685 1136

Biografi

Jeg er uddannet socialpædagog og har i en årrække arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Mit speciale som ekstern organisationskonsulent var forandringsledelse og udvikling af tvær/flerfagligt- og tværsektorielt samarbejde.

Jeg blev ansat som konsulent i UFC Børn og unge (Udviklings- og formidlingscenter for socialt arbejde med børn og unge), der var et landsdækkende center. Derefter fungerede jeg som ekstern organisationskonsulent i kommuner, hvor jeg indgik i et samarbejde med ledere og medarbejdere, der skulle føre en række forandringer ud i livet. I Undervisningsministeriet er jeg som udgående konsulent på inklusionsområdet tilknyttet vores samarbejdskommuner.

Sidst opdateret: 30. august 2018