Jonas Paustian Borup

Særlige vidensområder

Trivsel og inkluderende læringsmiljøer, Specialundervisning/specialpædagogik, Forskning, Forvaltning/kommunal strategi og Forældre- og elevinddragelse

Ansættelser

Lærer, cand. pæd. i generel pædagogik og har færdiggjort tre moduler på diplomuddannelse i ledelse: forandringsledelse, projektledelse og ledelse og coaching.

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

Jonas.Paustian.Borup@stukuvm.dk

Telefon

33 92 52 71

Biografi

Jeg har arbejdet som lærer på specialskoleområdet i tre år på Skolen I Charlottegården.

På Læreruddannelsen har jeg været ekstern oplægsholder, underviser og censor, i forhold til inklusion og specialpædagogik.

Som projektleder i Sex & Samfund, arbejdede jeg med at udvikle bl.a. trivsel i almenskoler og specialskoler, særligt for børn med særlige behov.

I Danske Handicaporganisationer var jeg konsulent på et projekt om inklusion i grundskolen, med fokus på øget inddragelse af forældre, elever og lokalsamfund.

Senest har jeg arbejdet med alle aspekter af udvikling af inkluderende læringsmiljøer som inklusionskoordinator på forvaltningsniveau i Københavns Kommune, fra kommunal strategi til udvikling af inkluderende pædagogisk praksis i klasseværelset.

Sidst opdateret: 30. august 2018