Jonas Wittendorff

Særlige vidensområder

Skoleledelse, styring, organisering (fra et forvaltningsperspektiv), inklusion, skolekultur, forandringsledelse, målstyring (forvaltnings- og ledelsesperspektiv)

Ansættelser

Lærer, Diplomuddannelse i innovationsledelse, projektstyring og organisationsudvikling

Bopælskommune

Næstved

Spørg konsulenten

Jonas.Wittendorff@uvm.dk

Telefon

2225 7067

Biografi

Jeg er læreruddannet med linjefag i dansk, samfundsfag, engelsk og musik. Jeg har arbejdet som udskolingslærer i en årrække, inden jeg blev afdelingsleder, souschef og daglig leder, alt sammen inden for skoleområdet i Sorø Kommune. Herefter var jeg kommunal udviklingskonsulent i Holbæk Kommunes Børne- og ungesekretariat, hvor jeg arbejdede med styrkelse af uddannelsesparathed, inklusion, trivsel og faglighed.

Fra denne stilling kom jeg til Undervisningsministeriet som udgående konsulent i Inklusionsudvikling, hvor jeg har været tilknyttet vores samarbejdskommuner på forvaltningsniveau, samt tovholder på indsatsområdet organisering, styring og ledelse og Inklusionsudviklings kontaktperson til Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen.

Sidst opdateret: 13. juli 2018