Karen Engelund

Særlige vidensområder

Dansk, fællesmål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, PLC og kapacitetsopbygning.

Ansættelser

Lærer, PLC-vejleder, læringsvejleder og diplommodul i kollegial vejledning.

Bopælskommune

Herning

Spørg konsulenten

Karen.engelund@stukuvm.dk

Telefon

3392 5407, træffes onsdag-fredag

Biografi

Jeg er uddannet lærer i 1996 fra Silkeborg Seminarium med linjefag i dansk og biologi. Jeg har været lærer i 17 år på Skalmejeskolen i Sunds, er uddannet skolebibliotekar og har arbejdet 15 år i det pædagogiske læringscenter.

I 2014 blev jeg ansat som læringsvejleder på Amagerskolen i Skjern. Her arbejder jeg blandt andet med at understøtte implementeringen af skolereformen. Jeg har været tovholder for arbejdet med målstyret undervisning, ligesom jeg vejleder i digitale læremidler og læringsplatforme. Desuden har jeg kompetencer indenfor undervisningsdifferentiering, klasseledelse og børn med særlige forudsætninger. Jeg deltager i kommunale netværk og er medlem af et vejlederforum på forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sidst opdateret: 30. august 2018