Særlige vidensområder

Den åbne skole, en længere og mere varieret skoledag, udvikling af undervisning og læring samt skoleledelse.

Ansættelser

Lærer, PD i ledelse

Bopælskommune

Odense

Spørg konsulenten

louise.holst.mortensen@stukuvm.dk

Telefon

21 26 55 95

Biografi

Jeg er læreruddannet fra Odense Seminarium i 2003 med linjefag i dansk, matematik, engelsk og biologi. I 2011 færdiggjorde jeg en PD i ledelse (”fra lærer til leder”).

Som lærer har jeg været med til at sidde i styregruppe for implementering af en længere og mere varieret skoledag, jeg har været i skolens pædagogiske udvalg samt været afdelingskoordinator. 

Som afdelingsleder har jeg ansvar for indskoling og mellemtrin. Skolen består af to matrikler og ca. 600 elever. Skolen har et tæt samarbejde med det omkringliggende samfund - herunder musikskole, kirker og naturskole. Vi arbejder sammen om emner som musik og bevægelse, kor, varierende læringsformer og kobling mellem teori og praksis.

Sidst opdateret: 12. september 2018