Nanna Tolborg

Særlige vidensområder

Kvalitetsudvikling baseret på viden og data, strategisk kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af ledere og pædagogisk personale, teamsamarbejde og professionelle læringsfælleskaber samt aldersintegreret undervisning.

Ansættelser

Lærer med sidefag i voksenpædagogik, proceskonsulent, diplommodul i pædagogisk ledelse og mastermodul i evaluering og kvalitetsudvikling ved Aalborg Universitet.

Bopælskommune

Silkeborg

Spørg konsulenten

nanna.tolborg@stukuvm.dk

Telefon

3392 5014, træffes onsdag-fredag

Biografi

Jeg er læreruddannet i 2001. Jeg har som lærer undervist og været teamkoordinator på Lisbjergskolen og Buskelundskolen, hvorfra jeg har erfaring med blandt andet holddeling og aldersintegreret undervisning. I 2014/15 tog jeg Attractors proceskonsulentuddannelse.

Jeg har to års ledererfaring forud for mit nuværende job som udviklingskonsulent i Silkeborg Kommunes skoleafdeling. Her er jeg tovholder på al kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, herunder A.P. Møller-projekter, samt ansvarlig for vores kompetenceplan og opnåelse af målet om fuld kompetencedækning.

Herudover faciliterer jeg mellemledernetværk og arbejder med projekt- og procesledelse af udviklingsprojekter på både kommunalt og lokalt niveau. Lejlighedsvis indgår jeg som oplægsholder og proceskonsulent

Sidst opdateret: 30. august 2018