Nikolaj Schnurre

Særlige vidensområder

Pædagogisk ledelse, datainformeret skoleledelse, forvaltningsledelse, kvalitetsrapporter, effektstyring, brug af data i hele styringskæden, forandringsmodeller, kvalitets- og læringssamtaler på alle niveauer, LMS-systemer

Ansættelser

Lærer, diplom i ledelse, masterstuderende i offentlig ledelse.

Bopælskommune

Svendborg

Spørg konsulenten

nikolaj.schnurre@stukuvm.dk

Telefon

6177 5350 (mandag-fredag)

Biografi

Jeg har været leder i 7 år på Højby Skole. En skole der har fokus på IT i undervisningen, motorik og inklusion. Vi skabte en innovativ skolekultur med fokus på inklusion med værdighed.

I Aabenraa er jeg, samtidig med læringskonsulent i Undervisningsministeriet, udviklings- og ledelseskonsulent med særligt fokus på data- og vidensinformeret skoleledelse, gennemfører kvalitetssamtaler, etablering og facilitering af professionelle læringsfællesskaber på tværs af skoler, samt ansvarlig for implementeringen af LMS-system til understøttelse af elevernes læring og lærernes arbejdsgang. Derudover er jeg sparringspartner for skoleledelser og forvaltningsledelsen omkring processer, elevernes læring og kvalitetsudvikling m.m.

I Undervisningsministeriet vejleder jeg kommuner og skoleledelser i anvendelsen og fortløbende dialoger om data i hele styringskæden fra kommune- til elevniveau. Dvs. jeg har f.eks. vejleder om datainformeret pædagogisk ledelse, dataårshjul, styringsmodeller, beregning af løfteevne, måling af progression, visualisering af data, kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler og opbygning af professionelle læringsfællesskaber på skoler og på tværs af skoler. Derudover vejleder jeg skoler der udtaget til tilsyn.

Sidst opdateret: 13. juli 2018