Peter Bjørn

Særlige vidensområder

Skoleledelse, den åbne skole, forandringsledelse, teamsamarbejde/to-lærerorganisering og læringsledelse

Ansættelser

Lærer og diplom i ledelse

Bopælskommune

Dragør

Spørg konsulenten

Peter.bjorn@uvm.dk

Telefon

2528 4835

Biografi

Jeg blev uddannet som lærer i 1988 med linjefag i matematik og idræt. I 1990 blev jeg viceinspektør og har siden arbejdet med ledelse af forskellige skoleformer. Jeg har derfor mange års erfaring med at være en del af en kommunal skoleforvaltning.

Jeg har de sidste år arbejdet med forandringsledelse med elementer som skolekultur, to-lærerorganisering og teamets fokus på læring. Jeg har min baggrund i Ungdomsskolen, hvor jeg bl.a. har etableret en heltidsundervisning og forskellige specialundervisningstilbud. Jeg har desuden opbygget og ledet et stort 10. klassecenter.

Sidst opdateret: 13. juli 2018