Susanne Holst

Særlige vidensområder

Skoleledelse, skoleudvikling, datainformeret ledelse, organisering af skoledagen og professionelle læringsfællesskaber.

Ansættelser

Folkeskolelærer og diplom i ledelse af offentlige organisationer.

Bopælskommune

Skanderborg

Spørg konsulenten

susanne.holst@stukuvm.dk

Telefon

2060 4498, træffes onsdag-fredag

Biografi

Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra ÅDAS i Aarhus i 1998 med linjefagene dansk, matematik og geografi.

I 2003 blev jeg ansat som pædagogisk leder og viceskoleleder på en folkeskole. Fra 2007 frem til 2016 har jeg været ansat som skoleleder på Skåde Skole i Aarhus Kommune.

Som leder har jeg særligt beskæftiget mig med skoleudvikling og strategisk ledelse. Jeg har gode erfaringer med implementeringen af folkeskolereformen. Herunder udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, bevægelse i skolen, fagdage, forskellige lektionslængder, aldersintegrerede linjer i udskolingen og åben skole. Særligt har jeg haft fokus på etablering af velfungerende professionelle læringsfællesskaber i en målstyret læringskultur.

Sidst opdateret: 13. juli 2018