Tina Pedersen

Særlige vidensområder

Dansk som andetsprog, modtagelsestilbud og modtagelsesundervisning, sproglig udvikling i fagene, tosprogede elever

Ansættelser

Cand.mag. i lingvistik med speciale i dansk som andetsprog 

Bopælskommune

Gladsaxe

Spørg konsulenten

Tina.pedersen@uvm.dk

Telefon

3392 5163

Biografi

Med en kandidatgrad i lingvistik med speciale i dansk som andetsprog har jeg i tidligere ansættelser arbejdet med sprogundervisning af tosprogede unge og voksne. Desuden har jeg som afdelingschef på en sprogskole erfaring med ledelse af kompetenceudvikling, pædagogisk og didaktisk udvikling, cooperative learning, undervisningsdifferentiering samt skemalægning og den daglige ledelse.

Siden januar 2014 har jeg været ansat som læringskonsulent. Jeg rådgiver dagtilbud, fritidstilbud, skoler og forvaltninger om deres indsatser for tosprogede børn og unge, herunder særligt ledelse og organisering af skoler og institutioner med mange tosprogede elever samt læringsmålsstyret undervisning og sproglig udvikling i fagene. Jeg rådgiver tillige om brug data, for eksempel brug af nationale test i dansk som andetsprog og sprogvurderinger.

Sidst opdateret: 13. juli 2018