I skoleåret 2018/2019 sætter læringskonsulenterne fokus på temaerne:

  • Styrket kvalitet i undervisningen i forhold til indhold og metoder 
  • Styrket forældreinvolvering i arbejdet med elevernes læring og trivsel 
  • Overgang til ungdomsuddannelserne (forberedelse af eleverne i udskolingen)

Tilbud til alle skoler og kommuner

Arbejdet med temaerne betyder, at læringskonsulenterne kan bidrage med inspiration og viden om for eksempel arbejdet med elevernes motivation og variation i skoledagen, arbejdet med mål, evaluering og feedback og undersøgende eller problembaseret undervisning i fagene samt viden om de forskellige prøveformer.

Denne viden stilles til rådighed for alle skoler og kan findes på EMU.dk, via vores webinarer og andre arrangementer eller ved at kontakte læringskonsulenterne direkte.

Intensiv rådgivning og udvikling tæt på de lokale udfordringer

Skoler som er udtaget i tilsyn har fortrinsret til læringskonsulenternes intensive rådgivningsforløb, som tager udgangspunkt i de tre temaer.

I forløbene er der særligt fokus på skolens pædagogiske ledelse, herunder hvordan der kan skabes løbende forbedringer inden for de tre overordnede temaer gennem:

  • Styrkelse af skolens professionelle læringsfællesskaber
  • Styrkelse af ledelsens aktive involvering i udviklingen af undervisningen
  • Styrkelse af skolens kultur

Læringskonsulenterne vil gennem udvikling af skolens pædagogiske ledelse have særligt fokus på det eller de områder, der har været afgørende for, at skolen er blevet udtrukket i tilsyn.

Løft af de fagligt svageste elever – pulje

Programmet for ”Puljen til løft af de fagligt svageste elever” skal bidrage til at løfte fagligt udfordrede elever i udskolingen. I forbindelse med programmet, som 88 skoler følger, udvikles nye undervisningsmetoder, der kan skabe faglig fremgang.

Læringskonsulenterne står for programmet, som giver skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed. Programmet tilbyder understøttende vejledning fra læringskonsulenterne samt faglig inspiration i form af materialer om virksomme indsatser, som for eksempel turboforløb.

Skolerne i puljeprogrammet får tilbudt sparring på egne udfordringer, præsenteres for vidensbaserede inspirationsmaterialer og får mulighed for at drøfte deres erfaringer løbende i netværk.

Sidst opdateret: 12. september 2018