Praktisk information og tilmelding

Af hensyn til løbende information til deltagerne samt booking af forplejning og lokaler bedes I senest mandag den 15. august 2016 tilmelde deltagerne fra jeres skole/kommune.

Temaforløbet på fire kursusdage koster 900 kr. pr. deltager. Hele beløbet opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.

Temaforløbet om modtagelsesklasser og undervisning af tosprogede elever holdes i Sønderjylland, hvor I deltager sammen med andre skoler og kommuner fra området.

Vi har forsøgt at tage højde for transporttiden i placeringen af temaforløbet. De fire kursusdage holdes som udgangspunkt i tidsrummet klokken 9.30-15.30. I vil få nærmere information om program og forberedelse til første kursusdag.

De fire kursusdage er:
Dato i Esbjerg forenede boldklubber:
7.september 2016

Datoer i Esbjerg Conference Hotel:
9. november 2016
1. februar 2017
27. april 2017

Afholdelsessted:
Esbjerg forenede boldklubber
Gl. Vardevej 82
6700 Esbjerg
Tlf.: 7545 3355
www.efb.dk/konference

samt

Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200
6700 Esbjerg
Tlf.: 8882 1600
www.ech.dk

Hvem kan deltage i temaforløbet?

Temaforløbet er for teams på tværs af skolen, hvis opgave det er at arbejde sammen om at udvikle skolens samlede tilgang til tosprogede elevers sproglige udvikling. Dette skal ske på tværs af modtagelsesundervisning, DSA-supplerende støtte og den sproglige udvikling i almenundervisningen.

Et team bør derfor bestå af DSA-ressourcepersoner/vejleder, læsevejleder, modtagelseslærere, lærere i den almene fagundervisning samt ledelsespersoner. Også kommunale konsulenter kan med fordel deltage i temaforløbet, hvis I har en kommunal understøttelse af praksisudviklingen af undervisningens sproglige fokus.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, er det nødvendigt, at hele teamet deltager på alle fire kursusdage i temaforløbet.

Det er vores erfaring fra tidligere temaforløb, at ledelsen spiller en vigtig rolle for at deltagerne, med afsæt i temaforløbet, kan udvikle og styrke både egen og skolens praksis. Vi forventer derfor, at repræsentanter fra skolens ledelse deltager på dele af temaforløbet og understøtter medarbejdernes udvikling af praksis under hele temaforløbet.

Det er desuden vores erfaring fra tidligere temaforløb, at det er vigtigt, at også lærere fra den almene fagundervisning deltager for at skabe den røde tråd i skolens undervisning af tosprogede elever.

Sådan foregår et temaforløb

Temaforløbet skal bidrage til, at teamet arbejder målrettet, struktureret og kvalificeret med at udvikle jeres egen praksis med udgangspunkt i temaforløbets tema.
Vi lægger vægt på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis. Derfor vil der være øvelser mellem kursusdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i jeres undervisning. Det er vigtigt, at I afsætter tid til øvelserne på jeres egen skole.

Erfaringerne fra jeres arbejde med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende kursusdag i temaforløbet.

Har I spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte læringskonsulenterne på laeringskonsulenterne@uvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018