Praktisk information og tilmelding

Af hensyn til løbende information til deltagerne samt booking af forplejning og lokaler bedes I senest mandag den 15. august 2016 tilmelde deltagerne fra jeres skole/kommune.

Temaforløbet på fire kursusdage koster 900 kr. pr. deltager. Hele beløbet opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.

Temaforløbet i kvalitetsudvikling baseret på data og viden holdes i København, hvor I deltager sammen med andre skoler og kommuner fra området.

Vi har forsøgt at tage højde for transporttiden i placeringen af temaforløbet. De fire kursusdage holdes som udgangspunkt i tidsrummet klokken 9.30-15.30. I vil få nærmere information om program og forberedelse til første kursusdag.

De fire kursusdage er:
8. september 2016
11. november 2016
12. januar 2017
9. marts 2017

Afholdelsessted d. 8. september:
Docken
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
Tlf.: 3929 9200
www.docken.dk

Afholdelsessted d. 11. november, 12. januar og 9. marts:
Park Inn by Radisson Copenhagen Airport
Engvej 171
2300 København S

Hvem kan deltage i temaforløbet?

Temaforløbets primære målgruppe er forvaltningsmedarbejdere og skoleledelser, hvis opgave det er at arbejde sammen om kvalitetsudvikling baseret på data og viden.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, er det nødvendigt, at hele teamet deltager på alle fire kursusdage i temaforløbet. Det vil dog også være muligt undervejs i forløbet at inddrage vejledere, relevante konsulenter og øvrige ressourcepersoner i temaforløbet, når det giver mening.

Det er vores erfaring fra tidligere temaforløb, at ledelsen spiller en vigtig rolle for at deltagerne, med afsæt i temaforløbet, kan udvikle og styrke både egen og skolens praksis. Vi forventer derfor, at repræsentanter fra skolens ledelse deltager på dele af temaforløbet og understøtter medarbejdernes udvikling af praksis under hele temaforløbet.

Sådan foregår et temaforløb

Temaforløbet skal bidrage til, at teamet arbejder målrettet, struktureret og kvalificeret med at udvikle jeres egen praksis med udgangspunkt i temaforløbets tema.
Vi lægger vægt på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis. Derfor vil der være øvelser mellem kursusdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i jeres undervisning. Det er vigtigt, at I afsætter tid til øvelserne på jeres egen skole.

Erfaringerne fra jeres arbejde med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende kursusdag i temaforløbet.

Har I spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte læringskonsulenterne på laeringskonsulenterne@uvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018