Praktisk information og tilmelding

Af hensyn til løbende information til deltagerne samt booking af forplejning og lokaler bedes I senest mandag den 15. august 2016 tilmelde deltagerne fra jeres skole/kommune.

Temaforløbet på fire kursusdage koster 900 kr. pr. deltager. Hele beløbet opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.

Temaforløbet om arbejdet med læringsmål for specialskoler og specialklasserækker  afholdes  i hovedstadsområdet, hvor I deltager sammen med andre specialskoler, specialklasserækker  og kommuner fra området.

Vi har forsøgt at tage højde for transporttiden i placeringen af temaforløbet. De fire kursusdage holdes som udgangspunkt i tidsrummet klokken 9.30-15.30. I vil få nærmere information om program og forberedelse til første kursusdag.

De fire kursusdage er:
Datoer i Roskilde:
8. september
8. februar
27. april

Dato i Glostrup:
17. november

Afholdelsessted:
Scandic Roskilde
Ved Ringen 2
4000 Roskilde

samt

Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

Hvem kan deltage i temaforløbet?

Temaforløbet er for klasseteams, årgangsteams, fagteams, lærer/pædagog teams, ledelsesteams samt andre relevante teams, hvis opgave er at arbejde sammen om at udvikle arbejdet med læringsmål på specialskole eller i specialklasserækker. Et sådant team bør derfor bestå af lærere, pædagoger, ledelser og ressourcepersoner fra specialskoler og skoler med specialklasserækker samt relevante kommunale konsulenter.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, er det nødvendigt, at hele teamet deltager på alle fire kursusdage i temaforløbet.

Det er vores erfaring fra tidligere temaforløb, at ledelsen spiller en vigtig rolle for at skolens deltagere, med afsæt i temaforløbet, kan udvikle og styrke skolen og undervisningen. Vi forventer, at repræsentanter fra skolens ledelse aktivt deltager på 1. og 4. temadag, så I som ledelse kan støtte op om medarbejdernes deltagelse og udvikling af praksis under hele temaforløbet. Det er nødvendigt at ledelsen understøtter, motiverer og fastholder processen sammen med personalet mellem temagangene.

Sådan foregår et temaforløb

Temaforløbet skal bidrage til, at teamet arbejder målrettet, struktureret og kvalificeret med at udvikle jeres egen praksis med udgangspunkt i temaforløbets tema.
Vi lægger vægt på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis. Derfor vil der være øvelser mellem kursusdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i jeres undervisning. Det er vigtigt, at I afsætter tid til øvelserne på jeres egen skole.

Erfaringerne fra jeres arbejde med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende kursusdag i temaforløbet.

Har I spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte læringskonsulenterne på laeringskonsulenterne@uvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018