Praktisk information og tilmelding

Af hensyn til løbende information til deltagerne samt booking af forplejning og lokaler bedes I senest mandag den 15. august 2016 tilmelde deltagerne fra jeres skole/kommune.

Temaforløbet på fire kursusdage koster 900 kr. pr. deltager. Hele beløbet opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.

Temaforløbet om arbejdet med læringsmål i dansk holdes på Syddjurs, hvor I deltager sammen med andre skoler og kommuner fra området.

Vi har forsøgt at tage højde for transporttiden i placeringen af temaforløbet. De fire kursusdage holdes som udgangspunkt i tidsrummet klokken 9.30-15.30. I vil få nærmere information om program og forberedelse til første kursusdag.

De fire kursusdage er:
14. september
16. november
25. januar
26. april

Afholdelsessted:
Kolind Centralskole
Bugtrupvej 27
8560  Kolind
Tlf.: 8753 5610
kolindskole.skoleporten.dk/sp

Hvem kan deltage i temaforløbet?

Temaforløbet er for årgangsteams og fagteams, der består af faglærere, læsevejledere, danskvejledere, PLC-vejledere, andre ressourcepersoner og ledelse, hvis opgave er at arbejde sammen om at udvikle arbejdet med læringsmål  i danskfaget og efterfølgende kompetenceudvikling af organisationen.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, er det nødvendigt, at hele teamet deltager på alle fire kursusdage i temaforløbet.

Det er vores erfaring fra tidligere temaforløb, at ledelsen spiller en vigtig rolle for at deltagerne, med afsæt i temaforløbet, kan udvikle og styrke både egen og skolens praksis.

Vi forventer derfor, at repræsentanter fra skolens ledelse deltager på to af kursusgangene i temaforløbet, så ledelsen kan støtte op om medarbejdernes udvikling af praksis under hele temaforløbet. De to ledelsesgange vil typisk ligge første og sidste temagang.

Sådan foregår et temaforløb

Temaforløbet skal bidrage til, at teamet arbejder målrettet, struktureret og kvalificeret med at udvikle jeres egen praksis med udgangspunkt i temaforløbets tema.
Vi lægger vægt på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis. Derfor vil der være øvelser mellem kursusdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i jeres undervisning. Det er vigtigt, at I afsætter tid til øvelserne på jeres egen skole.

Erfaringerne fra jeres arbejde med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende kursusdag i temaforløbet.

Har I spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte læringskonsulenterne på laeringskonsulenterne@uvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018