Praktisk information og tilmelding

Af hensyn til løbende information til deltagerne samt booking af forplejning og lokaler bedes I senest mandag den 15. august 2016 tilmelde deltagerne fra jeres skole/kommune.

Temaforløbet på fire kursusdage koster 900 kr. pr. deltager. Hele beløbet opkræves efter tilmeldingsfristens udløb.

Temaforløbet i arbejdet med læringsmål i naturfagsundervisningen holdes på Fyn, hvor I deltager sammen med andre skoler og kommuner fra området.

Vi har forsøgt at tage højde for transporttiden i placeringen af temaforløbet. De fire kursusdage holdes som udgangspunkt i tidsrummet klokken 9.30-15.30. I vil få nærmere information om program og forberedelse til første kursusdag.

De fire kursusdage er:
22. september 2016
9. november 2016
18. januar 2017
15. marts 2017

Afholdelsessted:
Danhostel Svendborg & Kursuscenter
Vestergade 45 (indkørsel fra Nannasvej)
5700 Svendborg

Hvem kan deltage i temaforløbet?

Temaforløbet er målrettet fagteams, hvis opgave er at arbejde sammen om at gennemføre og udvikle undervisningen i natur/teknologi og periodevise fællesfaglige naturfagsforløb i fysik/kemi, biologi og geografi i vekselvirkning med enkeltfaglige naturfagsforløb frem mod den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Et fagteam bør derfor bestå af undervisere i natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi samt fagkoordinatorer/ressourcepersoner/ kommunale konsulenter og ledelsesrepræsentanter.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, er det nødvendigt, at fagteamet deltager på alle fire kursusdage i temaforløb.

Skolens ledelse spiller en vigtig rolle for at skabe en organisatorisk struktur på skolen, så naturfagslærerne med afsæt i temaforløbet kan udvikle undervisningen i natur/teknologi i sammenhæng med både den fællesfaglige naturfagsundervisning og den enkeltfaglige naturfagsundervisning på 7. – 9. klassetrin.

Vi forventer derfor, at repræsentanter fra skolens ledelse aktivt deltager på en hel dag og to halve dage i temaforløbet, så I som ledelse kan støtte medarbejdernes udvikling af praksis under hele temaforløbet – og dermed elevernes læring.

Sådan foregår et temaforløb

Temaforløbet skal bidrage til, at teamet arbejder målrettet, struktureret og kvalificeret med at udvikle jeres egen praksis med udgangspunkt i temaforløbets tema.
Vi lægger vægt på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis. Derfor vil der være øvelser mellem kursusdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i jeres undervisning. Det er vigtigt, at I afsætter tid til øvelserne på jeres egen skole.

Erfaringerne fra jeres arbejde med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende kursusdag i temaforløbet.

Har I spørgsmål inden da, er I velkomne til at kontakte læringskonsulenterne på laeringskonsulenterne@uvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 13. juli 2018