Skabelonarbejdsgruppen bestod af i alt 17 eksperter, som i vinteren/foråret 2018 havde til opgave at udarbejde skabeloner for FGU’s læreplaner og fagbilag. I processen blev følgende blandt andet fastlagt:

  • Hvilke fag og faglige temaer, der skal udbydes på FGU. Herunder blev det besluttet, at 12 faglige temaer og 9 almene fag kan udbydes på FGU.
  • De didaktiske principper, som gælder for FGU.
  • Indholdsemner i og skabelonerne for læreplaner og fagbilag.
  • Hvilke prøveformer, der kan benyttes på FGU.
  • Læreplans- og fagbilagsgrupper.

På baggrund af skabelonerne har 9 læreplansgrupper og 12 fagbilagsgrupper udarbejdet forslag til læreplaner og fagbilag. Grupperne har bestået af 4-6 medlemmer, som er hhv. lærere fra VUC og produktionsskolerne, samt aftagerrepræsentanter.

Vil du vide mere?

Herunder findes vejledninger til udarbejdelse af både læreplaner og fagbilag, samt et eksempel på en udfyldt læreplan og et udfyldt fagbilag. Desuden findes et baggrundspapir, der beskriver rammesætningen for skabelongruppens arbejde. Yderligere fremgår der oversigter over medlemmer af læreplansgrupper og fagbilagsgrupper.

De udarbejdede læreplaner og fagbilag er i høring sammen med indholdsbekendtgørelsen.

Find læreplaner og fagbilag (høringsportalen.dk)

Sidst opdateret: 11. april 2019