Materialeplatformen

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver er tilgængelige for undervisere på Materialeplatformen. For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

Hent opgavesæt på Materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk)

Hvis du ikke kan logge ind, skal du kontakte brugeradministratoren på din institution. 

Hvis du har spørgsmål om UNI•Login kan du kontakte Styrelsen for It og Lærings support.

Institutionernes anvendelse af opgavesæt

Ministeriet og den pågældende opgavekommission har fælles ophavsret til de fremstillede opgavesæt.

FVU-opgavesæt er udsendt til institutionerne i digitalt format og kan uden videre mangfoldiggøres på den enkelte institution som led i undervisnings- og prøvevirksomhed.

Opgaver må ikke gengives i anden sammenhæng uden samtykke fra rettighedshaverne (ministeriet og opgavekommissionen).

Generel vejledning i regneark til løsningsforslag i FVU matematik

Generel vejledning i regneark til løsningsforslag i FVU-matematik (doc)

Vejledende løsningsforslag til FVU-fagene læsning og matematik

Nedenfor finder du vejledende løsningsforslag til de centralt stillede skriftlige prøver i matematik og læsning fra 2012 og frem. Institutionerne kan anvende løsningsforslagene i prøvelignende situationer.

Vejledende løsningsforslag til FVU-fagene læsning og matematik

Sidst opdateret: 16. juli 2018