Opfylder du ikke forudsætningerne for adgang til en gymnasial uddannelse, kan du søge om optagelse på baggrund af skolens individuelle vurdering. I skolens vurdering kan indgå samtale og optagelsesprøve.

Uddannelsesparathed

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, kan du få revurderet uddannelsesparatheden ved den gymnasiale institution, som du søger optagelse på.

Faglige forudsætninger

Opfylder du ikke én eller flere af betingelserne for at have retskrav på optagelse, har du mulighed for optagelse på grundlag af institutionens leders vurdering af dine faglige forudsætninger.
I lederens vurdering kan indgå de standpunktskarakterer, som du måtte have, eventuelle prøveresultater, eventuelle udtalelser om dine kvalifikationer og en samtale.
Dette gælder både, hvis du søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte fra 10. klasse og, hvis du søger de 3-årige uddannelser til studentereksamen.

Obligatoriske optagelsesprøver

Har du ikke aflagt de obligatoriske prøver, som kræves for at have retskrav på optagelse, skal du til en optagelsesprøve. Prøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve din faglige viden i relevante fag på tilsvarende måde som de prøver, som optagelsesprøven træder i stedet for.

Sidst opdateret: 13. december 2018