For at have retskrav på optagelse skal du være vurderet uddannelsesparat og rettidigt have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du kan også under visse betingelser have retskrav på optagelse på baggrund af en almen forberedelseseksamen.

Adgang efter 10. klasse

Søger du om optagelse direkte efter 10. klasse, skal du:

  • have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål hermed.
  • have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag.
  • have aflagt folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve, både mundtligt og skriftligt, efter 10. klasse.

Adgang efter 9. klasse

Søger du om optagelse direkte efter 9. klasse, skal du:

  • have afsluttet  9. klassetrin i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål hermed.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk i 7.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, (ved optagelse til skoleåret 2017-18) eller i 6.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, (ved optagelse til skoleåret 2018-19).
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.
  • have opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Optagelse direkte efter 9. klasse sker i 2017 og 2018 efter regler, som fremgår af § 74, stk. 5 i lov om de gymnasiale uddannelser. Opfylder du ikke forudsætningerne for adgang direkte efter 9. klasse, kan du kvalificere dig i 10. klasse.

Adgang med almen forberedelseseksamen

Du kan også under visse betingelser have retskrav på optagelse på baggrund af en almen forberedelseseksamen, nemlig når du rettidigt har søgt om optagelse i den førstkommende termin efter at have bestået alle prøver i følgende fag i en almen forberedelseseksamen efter avu-loven: Dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på niveau D, og naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på niveau G eller derover.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne

Opfylder du ikke adgangsforudsætningerne, eksempelvis fordi du ikke søger om optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse, kan den gymnasiale institution, som du søger optagelse på, foretage en konkret vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Det gælder dog ikke for optagelse direkte fra 9. klasse.

Læs om adgang efter konkret vurdering.

Sidst opdateret: 13. december 2018