For at have retskrav på optagelse skal du være vurderet uddannelsesparat og rettidigt søge om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Derudover skal du:

  • have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen.
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
  • hvis du søger efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne

Opfylder du ikke adgangsforudsætningerne, kan den gymnasiale institution, som du søger optagelse på, foretage en konkret vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Læs om adgang efter konkret vurdering.

Sidst opdateret: 13. december 2018