Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøven afholdes den 14. juni 2019 kl. 10-14.

Forud for optagelsesprøven udarbejdes to vejledende eksempler på opgavesæt.
Det første af disse vejledende eksempler på opgavesæt er offentliggjort.
Se det vejledende opgavesæt nr. 1 (static.uvm.dk)

Det andet vejledende opgavesæt  bliver offentliggjort primo april 2019.

Det endelige opgavesæt, der skal bruges ved prøven den 14. juni 2019, bliver afpasset i omfang og sværhedsgrad på baggrund af de konkrete afprøvninger af de to vejledende opgavesæt.

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøver i 2019 og 2020 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

Opgavesættet afvikles i en browser, der opfylder følgende:

Generelle softwarekrav til PC (anbefalet minimum)

Windows 7, 8, 8.1 med nyere version af Google Chrome-browseren.

Windows 10 med nyeste version af Microsoft Egde / Internet Explorer 11, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Generelle softwarekrav til Mac (anbefalet minimum)

OSX 10.8 med nyere version af Safari , Mozilla Firefox eller Google Chrome

Generelle softwarekrav til Linux (anbefalet minimum)

Ubunto 16.04 (Standard installation - acceptér videoudvidelse) med nyere version af Mozilla Firefox.

Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome.

Vejledende opgavesæt nr. 1

Bemærk, at omfang og sværhedsgrad af det endelige opgavesæt, der benyttes ved optagelsesprøven den 14. juni 2019 kan være justeret i forhold til dette første eksempel på baggrund af konkrete afprøvninger af dette opgavesæt. De foreløbige erfaringer med dette første vejledende opgavesæt peger på, at niveauet i fysik/kemi-delen er for højt, og at dette også kan være tilfældet for matematikdelen. Niveauet i engelskdelen kan derimod være lidt for lavt.

Se det vejledende opgavesæt nr. 1 (static.uvm.dk)

Vejledende opgavesæt nr. 2 offentliggøres primo april 2019.

Sidst opdateret: 15. marts 2019