Billedkunst - hf

Dansk

Læreplan

Vejledning (pdf)

Den selvstuderendes portfolio - billedkunst C

Til eksamenen har eksaminanderne lavet en portfolio, som er i overensstemmelse med læreplanens krav (3.2, 4.2 og 4.3).

Portfolioen indeholder

En samling selvlavede arbejder, reproduktioner eller værker lavet af andre samt relevant litteratur. Dette materiale må eksaminanderne kunne bruge til at vise, at de har opnået de nødvendige faglige mål (2.1), og som har den bredde, der nævnes i læreplanens afsnit om kernestoffet (2.2), samt supplerende stof (2.3).

Eksamen foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen (4.2).

Eksaminator formulerer en eksamensopgave på grundlag af portfolioens indhold.

Læs mere på EMU

Dansk - hf

Design - hf

Design C

Læreplan

Vejledning (pdf)

Den selvstuderendes portfolio

Til eksamenen har eksaminanderne lavet en portfolio, som er i overensstemmelse med læreplanens krav (3.2, 4.2 og 4.3).

Portfolioen indeholder:

En samling selvlavede projekter, som viser designprocessen, inklusive relevant billedmateriale, som gengiver løsninger på lignende designproblemer. Dette materiale kan eksaminanderne bruge til at vise, at de har opnået de nødvendige faglige mål (2.1) i den udstrækning, der nævnes i læreplanens afsnit om henholdsvis kernestof (2.2) og supplerende stof (2.3), samt relevant litteratur.

Eksamen foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen (4.2).

Læs mere på EMU

Dramatik - hf

Idræt - hf

Introduktionskursus - hf

Kultur- og samfundsfaggruppen - hf

Mediefag - hf

Naturvidenskabelig faggruppe - hf

Naturvidenskabelig faggruppe

Læreplan

Vejledning(pdf)

Den naturvidenskabelige faggruppe rummer fagene biologi, geografi og kemi.

Genteknologiske forsøg

Orienteringsbrev (pdf)

Aftale mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi (pdf)

Indberetningsskema - forside (pdf)

Indberetningsskema - bilag (pdf)

Aftale om brug af pyrotekniske artikler i kemiundervisningen

Aftale om brug af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i den gymnasiale kemiundervisning (pdf)

Læs mere på EMU

Større skriftlig opgave - hf

Tutorordningen og studiebog - hf

Værkstedsundervisning - hf