Dansk - htx

Design - htx

Design B

Læreplan

Vejledning (pdf)

Design B - teknisk eux

Vejledning (pdf)

Den selvstuderendes portfolio

Til eksamenen har eksaminanderne lavet en portfolio, som er i overensstemmelse med læreplanens krav (3.2, 4.2 og 4.3).

Portfolioen indeholder

En samling selvlavede projekter, som viser designprocessen, inklusive relevant billedmateriale, som gengiver løsninger på lignende designproblemer. Dette materiale kan eksaminanderne bruge til at vise, at de har opnået de nødvendige faglige mål (2.1) i den udstrækning, der nævnes i læreplanens afsnit om henholdsvis kernestof (2.2) og supplerende stof (2.3) samt relevant litteratur.

Eksamen foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen (4.2).

Læs mere på EMU

Idehistorie - htx

Idræt - htx

Informationsteknologi - htx

Kommunikation/it - htx

Matematik - htx

Samfundsfag - htx

Studieområdet - htx

Studieretningsprojektet - htx

Teknikfag - htx

Byggeri og energi A

Læreplan 

Vejledning (pdf)

Design og produktion A

Læreplan 

Vejledning (pdf)

Proces, levnedsmiddel og sundhed A

Læreplan 

Vejledning (pdf)

Teknikfag B – Byggeri og Energi – teknisk eux

Vejledning (pdf)

Teknikfag B – Design og Produktion – teknisk eux

Vejledning (pdf)

Teknikfag B – Proces, Levnedsmiddel og Sundhed – teknisk eux

Vejledning (pdf)

Genteknologiske forsøg

Orienteringsbrev

Aftale mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi

Indberetningsskema - forside

Indberetningsskema - bilag

Læs mere på EMU

Teknologihistorie - htx