Eksamensbeviser

Eksamensbeviser udstedes af institutionen på elevens anmodning. Der er forskellige krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 og til gymnasiereformen af 2017. 

Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 (pdf)

Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 (pdf)

Kravene til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 gælder for elever og kursister, der har påbegyndt gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem. For elever på den toårige uddannelse til almen studentereksamen dog kun, hvis de har påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2018.

Øvrige beviser

Hvis uddannelsen afbrydes, kan der udstedes bevis for afsluttede prøver og fag.

Krav til prøvebeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 (pdf)

Krav til bevis for afsluttet niveau i fag hørende til gymnasiereformen af 2017 findes i Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 (pdf) 

Eux-beviser

Elever, der gennemfører og består eux-forløb, får et eux-bevis.

Krav til teknisk eux-bevis med bagside (pdf)

Krav til merkantilt eux-bevis (del 1) med bagside (pdf)

Krav til (fuldt) merkantielt eux-bevis med bagside (pdf)

Engelsk oversættelse af dansk eksamensbevis

Hvis eleven ønsker det, skal institutionen i følge eksamensbekendtgørelsen udfærdige et eksamensbevis på engelsk som bekræftet kopi.

Engelsk oversættelse af de danske eksamensbeviser (pdf)

Bagsidetekst til eksamensbeviser

Her kan bagsidetekster til eksamensbeviser ved de gymnasiale uddannelser og eux-forløb hentes.

Filen hentes i rtf-format, som kan åbnes i et tekstbehandlingsprogram, fx Microsoft Word.

2hf (rtf)
hfe (rtf)
hhx (rtf)
htx (rtf)
prøvebevis (rtf)
stx (rtf)
gif (rtf)
eux (rtf)

Bestilling af papir til eksamensbevis

Til eksamensbeviser benyttes særligt papir med vandmærke af Undervisningsministeriets logo. Papiret bestilles hos firmaet Scanprint via mail til chel@stibo.com med oplysninger om bestillers navn, institutionsnavn, adresse og EAN-nummer. Prisen er fastsat til et fast gebyr på 75,- kr. samt faktiske portoudgifter.

Sidst opdateret: 16. august 2018