Ombedømmere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget en række ombedømmere for hvert fag, som skolen skal anvende.

Ombedømmelse kan tilbydes i tilfælde af imødekommelse af klager over bedømmelsen (kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen) eller ved fejl og mangler ved prøven (kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen).

Honorar

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Herefter er satsen beregnet ud fra to timer gange sats C.

Dette giver kr. 612,98 (pr. 1. oktober 2018).

Sidst opdateret: 21. februar 2019