Prøver og eksamen

Den generiske oversigt over prøvemateriale i skoleåret 2018/2019 giver et overblik over, hvilket materiale der er til den enkelte prøve. Oversigten erstatter ikke prøvekalenderen, men viser alene, hvilket prøvemateriale der er til hver enkelt prøve. Oversigten viser alle prøver, der forekommer på et tidspunkt i skoleåret 2018/2019. Hvis en prøve er i prøvekalenderen kan den også findes på denne generiske oversigt.

Det fremgår af den generiske oversigt over prøverne i 2018/2019, hvilken fagkode der er tilknyttet det enkelte fag. Flere steder vil der stå to fagkoder ud for en given prøve. Det betyder, at begge fagkoder henviser til samme prøve.

Generisk oversigt over prøvemateriale - skoleåret 2018-2019 (xls)

Sidst opdateret: 6. november 2018