Hvis du skal være censor ved en af de skriftlige prøver, der afvikles via Netprøver.dk eller ved de større skriftlige opgaver (SRP/SSO), skal du tilgå opgavebesvarelserne via www.netprøver.dk

Brugervejledningerne til bedømmere indeholder en guide til, hvordan du skal benytte Netprøver.dk som bedømmer.

Spørgsmål og svar

Hvordan bliver jeg oprettet som bedømmer i Netprøver.dk?

Hvis du skal benytte Netprøver.dk, vil du automatisk blive oprettet som bedømmer (censor) i Netprøver.dk af ministeriet.

Hvordan logger jeg på Netprøver.dk?

Alle brugere af systemet skal logge ind via www.netprøver.dk med UNI•Login eller NemID. Det er valgfrit, om der benyttes UNI•Login eller NemID.

Bemærk, at der i login-oversigten står ”Find din skole og vælg, hvordan du vil logge ind”. Hvis din egen skole ikke har oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, kommer der en fejlmeddelelse ved login. Så skal du i stedet for fremsøge en af de institutioner, hvis hold de skal bedømme, og logge ind dér.

Når du som bedømmer har fået allokeret de prøvehold, hvis besvarelser du skal bedømme, kan du, hvis din egen skole har oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, se en samlet oversigt over alle prøver, du skal bedømme, ved at logge ind på din egen skole. Hvis din egen skole ikke har oprettet dig som bruger, skal du i stedet logge ind via en af de institutioner, hvis hold du skal bedømme.

Bemærk også, at hvis du har problemer med at logge ind med UNI•Login, så kan det skyldes, at dit CPR-nummer ikke er registreret på dit UNI•Login.

Din UNI•Login administrator på din skole, kan hjælpe dig med at få tilføjet dit CPR-nummer til dit UNI•Login.

Vil du benytte benytte NemID, skal det enten være dit personlige NemID eller et medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning.

Kan jeg få tilsendt eksamensbesvarelser, der ligger i Netprøver.dk, i papirformat?

Nej. Institutionerne er ikke forpligtet til at fremsende eksamensbesvarelser i papirformat til censorerne.

Hvornår er eksamensbesvarelserne tilgængelige for censorerne i Netprøver.dk?

Når eleverne har afleveret deres eksamensbesvarelser, bliver de sendt til både virus- og plagiatkontrol. Eksamensbesvarelserne vil derfor typisk være tilgængelige for censorerne dagen efter, at den pågældende prøve er afholdt. I nogle tilfælde vil rapporterne fra plagiatkontrollen først være tilgængelige nogle dage efter prøven. Censorerne kan dog stadig som oftest tilgå eksamensbesvarelserne dagen efter, at den pågældende prøve er afholdt. Hvis en skriftlig prøve afholdes på en dag, hvor der er mange elever til skriftlige prøver, kan der imidlertid være yderligere en dags ventetid, før censorerne kan tilgå eksamensbesvarelserne.

Skal jeg bedømme filer, der er afleveret som ekstramateriale i Netprøver.dk?

Ja. Hvis en elev afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en del af elevens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse.

Kan jeg finde opgavesæt i Netprøver.dk?

Ja. Opgavesæt er tilgængelige via Netprøver.dk.

Kan jeg finde opgaveformuleringerne ved SRP/SSO i Netprøver.dk?

Ja. Hvis der ved en elevs besvarelse ikke er uploadet en opgaveformulering, skal du kontakte den prøveafholdende skole.

Skal jeg indtaste karakterer i Netprøver.dk?

Ja, i de fag, som er omfattet af Netprøver.dk.

Ved de skriftlige prøver kan der indtastes karakterer i ”Egen vurdering” med det samme, men indsendelsen af karakterer under ”Endelig bedømmelse” kan først finde sted til censormødet.

Får jeg stadig tilsendt en karakterliste?

Nej, ikke i de fag, som er omfattet af Netprøver.dk. I disse fag skal censorer afgive karakterer direkte i Netprøver.dk.

Hvordan skal jeg bruge bedømmerværktøjerne i Netprøver.dk?

Censorerne har mulighed for at benytte bedømmerværktøjerne i Netprøver.dk, fx kan der tilføjes egne bemærkninger til eksamensbesvarelserne. Værktøjerne er et tilbud, som I som censorer kan benytte, hvis I ønsker det. Det er vigtigt at huske på, at eksamensbesvarelserne – ligegyldigt om bedømmerværktøjerne anvendes eller ej – ligesom tidligere skal bedømmes efter de faglige mål og bedømmelseskriterier i fagene. Bedømmerværktøjernes muligheder må derfor ikke uhensigtsmæssigt ændre bedømmelsen, hvis formål (stadig) er en opsummering af den enkelte eksamensbesvarelses styrker og svagheder i en helhedsvurdering. I nogle fag er der af fagkonsulenterne udviklet særlige vejledende retteark til brug ved bedømmelsen. Bedømmerværktøjerne i Netprøver.dk ændrer ikke på status for disse vejledende retteark.

Hvordan skal jeg bruge plagiatkontrollen i Netprøver.dk?

Alle eksamensbesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over eksamensbesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for institutionens afgørelse.

Selvom der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle eksamensbesvarelser, så skal de pågældende eksamensbesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

 

Kan min medcensor se, hvad jeg foretager mig i Netprøver.dk?

Din medcensor kan ikke se, hvilke bemærkninger, du eventuelt skriver om elevernes besvarelser, eller hvilke karakterforslag, du eventuelt indtaster. Din medcensor kan derimod se, hvis du har indtastet et karakterforslag ud for en eksamensbesvarelse. Din medcensor kan ikke se, hvilket karakterforslag du har indtastet, kun at du har indtastet et forslag. Der er heller ikke andre brugere af Netprøver.dk, fx elever eller administrative medarbejdere, der kan se de eventuelle kommentarer, du som censor knytter til en eksamensbesvarelse i Netprøver.dk, eller hvilket karakterforslag, du eventuelt har indtastet som et led i bedømmelsesprocessen.

Kan jeg se kontaktinformation på min medbedømmer i Netprøver.dk?

Vejlederes og censorers kontaktinformation overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for skolens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Hvor kan jeg få mere hjælp vedrørende Netprøver.dk?

Sidst opdateret: 6. november 2018