Det er den enkelte institutions ansvar at sikre, at prøverne afvikles på forsvarlig vis. Med indførelsen af Netprøver.dk skal den enkelte institution også sikre, at institutionens netværk kan håndtere den forventede trafik under prøverne.

I Netværksanbefalinger i forbindelse med Netprøver.dk (pdf) gennemgås en række vigtige forhold omkring netværket.

De væsentligste anbefalinger

Lokalnettet
Lokalnettet (kablet og trådløst) skal være i stand til at håndtere den nødvendige trafik under prøveafviklingen. Dette kræver nyere udstyr og konfiguration, der udnytter udstyrets muligheder bedst muligt.

Netværks stabilitet
Stabilitet af netværket er afgørende. Derfor skal de fysiske forhold, for eksempel placering og adgang til krydsfelter, overvejes.

Nødprocedurer
Der skal etableres nødprocedurer, der kan sikre, at prøverne kan afvikles i det tilfælde, at netværket fejler. Det bør overvejes, om kritiske netværkskomponenter skal være dubleret (redundans).

Hastighed
Større trafikmængder kræver højere hastigheder på internetforbindelsen, ligesom det skal sikres, at firewalls m.v. understøtter disse hastigheder. Det skal overvejes, om internetforbindelsen skal beskyttes mod simple angreb udefra.

Netværksdækning
Ved planlægning af prøver skal institutionen sikre, at de anvendte prøvelokaler har den nødvendige netværksdækning.

Elevernes enheder
Elevernes enheder står for en væsentlig del af belastningen af det trådløse netværk. Netværkets ydeevne påvirkes af, hvordan disse enheder understøtter de protokoller og mekanismer, som netværket tilbyder. Institutionen bør overveje at udarbejde anbefalinger vedrørende computer-anskaffelser og tilbyde eleverne mulighed for at teste deres udstyr inden eksamen. Institutionen kan overveje at tilbyde låneudstyr.

Sidst opdateret: 6. november 2018