Det primære formål med digital prøveafvikling er effektivisering af processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver og de større skriftlige opgaver, ved at de papirrelaterede, manuelle arbejdsgange reduceres.

Netprøver.dk – ét fælles system

De skriftlige prøver og de større skriftlige opgaver afvikles ved hjælp af Netprøver.dk. De gymnasiale lederforeninger og ministeriet er enige om, at et fælles system bedst sikrer sammenhæng i prøveafviklingen, sammenhæng med de administrative systemer og en god brugeroplevelse.

Digitaliserede processer

Når Netprøver.dk er fuldt implementeret, vil eksaminanderne modtage opgavesæt og aflevere besvarelser digitalt. Alle besvarelser vil være omfattet af plagiatkontrol, og bedømmerne vil modtage besvarelser og afgive bedømmelser og karakterer digitalt.

Løsningen vedrører ikke elevernes løbende afleveringer i undervisningen.

Prøveprocesserne, der er omfattet af systemet, er:

  • Distribution af opgavesæt
  • Aflevering af besvarelser
  • Plagiatkontrol af besvarelser
  • Bedømmelse og karaktergivning. 
Sidst opdateret: 6. november 2018