Stx Fag 2016 2017 2018
Stx Almen studieforberedelse (AT)* - - -
Stx Biologi A - X X
Stx Bioteknologi A - - X
Stx Dansk A X X X
Stx Dansk A med netadgang X X X
Stx Engelsk A** - - X
Stx Engelsk A med netadgang X X X
Stx Engelsk B** - - X
Stx Fransk begyndersprog A X X X
Stx Fransk begyndersprog A med netadgang** - - X
Stx Fransk fortsættersprog A X X X
Stx Fysik A - X X
Stx Geovidenskab A - X X
Stx Græsk A - X X
Stx Italiensk A X X X
Stx Kemi A - - X
Stx Kemi A med netadgang - X X
Stx Latin A X X X
Stx Matematik A** - - X
Stx Matematik A med netadgang** - - X
Stx Matematik B** - - X
Stx Musik A** - - X
Stx Russisk A - X X
Stx Samfundsfag A X X X
Stx Samfundsfag A med netadgang X X X
Stx Spansk A X X X
Stx Spansk A med netadgang** - - X
Stx Tysk begyndersprog A X X X
Stx Tysk fortsættersprog A X X X
Stx Tysk fortsættersprog A med netadgang - X X

 

Hhx Fag 2016 2017 2018
Hhx Afsætning A X X X
Hhx Afsætning A med netadgang X X X
Hhx (og eux) Dansk A med netadgang X X X
Hhx Erhvervscase* - - -
Hhx Engelsk A med netadgang X X X
Hhx Fransk begyndersprog A X X X
Hhx Fransk begyndersprog A med netadgang** - - X
Hhx Fransk fortsættersprog A X X X
Hhx International økonomi A X X X
Hhx International økonomi A med netadgang X X X
Hhx Matematik A** - - X
Hhx Matematik B** - - X
Hhx Spansk A X X X
Hhx Spansk A med netadgang** - - X
Hhx Tysk begyndersprog A X X X
Hhx Tysk fortsættersprog A X X X
Hhx Tysk fortsættersprog A med netadgang - X X
Hhx Virksomhedsøkonomi A X X X
Hhx Virksomhedsøkonomi A med netadgang X X X
Hhx Virksomhedsøkonomi B X X X

 

Htx Fag 2016 2017 2018
Htx Dansk A med netadgang X X X
Htx Engelsk A med netadgang X X X
Htx Engelsk B** - - X
Htx Fysik A - X X
Htx Kemi A - - X
Htx Kemi A med netadgang - X X
Htx Matematik A - - X
Htx Matematik B* - - -
Htx Teknologi B* - - -

 

Hf Fag 2016 2017 2018
Hf Dansk A X X X
Hf Dansk A med netadgang X X X
Hf Dansk som andetsprog X X X
Hf Engelsk B** - - X
Hf Engelsk B med netadgang X X X
Hf Matematik B** - - X
Hf Matematik C** - - X

 

Gs Fag 2016 2017 2018
Gs Dansk A** - - X

 

Eux Fag 2016 2017 2018
Eux Engelsk B - X X

 

Valgfag Fag 2016 2017 2018
Valgfag Arabisk A - X X
Valgfag Japansk A - X X
Valgfag Kinesisk begyndersprog A** - - X
Valgfag Tyrkisk A - X X

Note: *Mundtlig prøve på baggrund af centralt stillet opgavesæt.

Note: **Den første del af prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, vil blive afviklet på papir (ligesom ved tidligere prøveterminer).

Sidst opdateret: 6. november 2018