Undervisningsministeriet afholder i år generalprøve for at afprøve Den Digitale Prøvevagt, et nyt monitoreringsværktøj i Netprøver.dk. Det er derfor vigtigt, at hver enkelt institution sørger for, at alle eleverne til generalprøven har installeret og startet Den Digitale Prøvevagt på deres computer, inden prøven går i gang. Den Digitale Prøvevagt kan installeres på elevens computer, når eleven logger ind i Netprøver.dk.

Netprøver.dk bliver opdateret med Den Digitale Prøvevagt i løbet af d. 21. februar, og alle skoler/elever kan installere og afprøve Den Digitale Prøvevagt fra fredag d. 22. februar. Fra denne dato vil vejledningerne til Netprøver.dk blive udvidet med oplysninger om brug af Den Digitale Prøvevagt.

Læs mere om Den Digitale Prøvevagt.

Hent prøvekalenderen for generalprøven 2019 (pdf).

Spørgsmål/svar

Hvad skal jeg gøre, hvis mit 3.g-hold skal bruge en anden prøve end dem, der tilbydes i generalprøven?

Hvis en institution ønsker, at 3. g eleverne skal arbejde med et andet prøvemateriale end det, der tilbydes på de udmeldte prøveforekomster til generalprøven, står det institutionen frit for at uddele et andet opgavesæt til eleverne, når prøven starter. Af hensyn til generalprøvens funktion som afprøvning af Den Digitale Prøvevagt og Netprøver.dk beder ministeriet om, at institutionerne under alle omstændigheder melder eleverne til en af de eksisterende prøveforekomster, og om at sikre, at eleverne logger på Netprøver.dk ved prøvens start og starter Den digitale prøvevagt.

Hvordan melder jeg 2.g-hold til generalprøven?

Da mange institutioner har ønsket at inddrage 2. g elever i generalprøven, oprettes der tre nye fag til generalprøven fra den nye gymnasiereform.

Fag Uddannelse Fagkode
ny-Dansk A stx 7967A
ny-Dansk A htx 6688A
ny-Dansk A hhx 6673A

 

De 2. g-elever, der skal deltage i generalprøven, tilmeldes den respektive danskprøve. Der vil IKKE ligge prøvemateriale på forekomsten, når eleverne logger på Netprøver.dk. Den enkelte institution skal selv sørge for at give eleverne det materiale, der skal arbejdes med til prøven. Materiale kan evt. hentes på Materialeplatformen eller institutionen kan bruge opgavesæt, som underviseren har udarbejdet. Alle elever skal ved prøvens start logge på Netprøver.dk og starte Den Digitale Prøvevagt.

Hvordan sendes elevernes besvarelser fra generalprøven til elevernes lærere?

Institutionen kan hente elevernes besvarelser til holdets lærer med henblik på bedømmelse på den følgende måde: Den prøveansvarlige (eller den eksamensansvarlige) kan downloade et prøveholds besvarelser i Netprøver.dk ved at trykke ”Download alle filer” på det enkelte prøvehold, og dernæst trykke ”Hent zip-fil”. Den downloadede zip-fil, der indeholder alle besvarelser fra elever på prøveholdet, kan så sendes til holdets lærer.

Hvordan skal jeg forberede eleverne til generalprøven?

Oplysninger om hvordan elever skal forberede sig til generalprøverne vil fremgå af vejledningerne til Netprøver.dk. Opdaterede vejledninger vil være tilgængelige fra fredag d. 22. februar.

Er der censorer tilknyttet generalprøven?

Nej, der allokeres ikke censorer ved generalprøven.

Sidst opdateret: 28. februar 2019