Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO).

Institutionerne skal uploade opgaveformuleringer til Netprøver.dk, og eleverne skal tilgå opgaveformuleringer samt aflevere besvarelser i Netprøver.dk. Eleverne får udleveret opgaveformuleringer og skal aflevere besvarelser via Netprøver.dk. Bedømmerne (censorer og vejledere) skal tilgå opgaveformuleringer og besvarelser samt afgive karakterer i Netprøver.dk.

Spørgsmål og svar

Kan opgaveformuleringerne uploades til Netprøver.dk af institutionerne?

Ja. Opgaveformuleringerne skal uploades af den enkelte institution til Netprøver.dk, så eleverne kan få dem udleveret via Netprøver.dk.

Aflevering af ekstramateriale i Netprøver.dk

I Netprøver.dk skal en elev ved den enkelte prøve aflevere ét dokument i pdf-format som besvarelse. Eventuelle bilag skal, så vidt muligt, indarbejdes i dette dokument af eleven. Hvis dette ikke er muligt, kan bilag afleveres som ekstramateriale i Netprøver.dk. Ekstramateriale skal så vidt muligt afleveres i pdf-format.

Netprøver.dk understøtter, at en elev kan aflevere ekstramateriale, der er i andre formater end pdf-format. Bemærk dog, at censorer ikke kan forventes at kunne læse filer, der ikke er afleveret i helt almindelige standardformater.

Aflevering af ekstramateriale må kun finde sted i særlige tilfælde. Et konkret eksempel er det tilfælde, hvor en elev i forbindelse med de skriftlige prøver har udarbejdet to eller flere filer som besvarelse, og hvor eleven ikke er i stand til at samle filerne til en samlet fil i pdf-format. Hvis institutionen ikke kan afhjælpe problemet for eleven, kan eleven konvertere hver af filerne til pdf-format og aflevere den ene fil som besvarelse og de resterende filer som ekstramateriale. 

 

Integration mellem XPRS og Netprøver.dk

Der er automatisk integration mellem XPRS og Netprøver.dk. Det vil sige, at oplysninger om indberettede prøvehold, fag, elever, vejledere og censorer overføres automatisk fra XPRS til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan forsikre sig om, at alle prøvehold er korrekt indberettet. Prøvehold vil normalt være synlige i Netprøver.dk en uge efter sidste indberetningsfrist.

Nye elever, vejledere og censorer bliver automatisk oprettet som brugere i Netprøver.dk i forbindelse med deres tilknytning til et prøvehold på skolen. Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke til Netprøver.dk. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk.

 

Login med UNI•Login eller NemID

Alle brugere (elever, bedømmere og skolens personale) logger ind på www.netprøver.dk med UNI-Login eller NemID. Det er valgfrit, hvorvidt der benyttes UNI-Login eller NemID.

Benyttes NemID, skal det enten være det personlige NemID eller et medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning.

Benyttes UNI-Login, skal det være identificeret med CPR-nummer i skolens UNI-Login-brugeradministration.

Det er den enkelte institution, der er ansvarlig for at sikre, at de brugere på institutionen, der skal tilgå Netprøver.dk, har et brugbart UNI-Login eller NemID.

 

Oprettelse af brugere i Netprøver.dk

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og skolens personale) har forskellige roller i systemet, kaldet brugerroller.

For eksempel skal en elev og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme handlinger som bruger i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, så hver enkelt bruger har rettighed til at løse sine opgaver.

Elever, vejledere og censorer oprettes automatisk af ministeriet på baggrund af de indberettede oplysninger til XPRS. Andre brugere, som for eksempel eksamensansvarlige og prøvevagter, skal oprettes lokalt på den enkelte institution.

Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke til Netprøver.dk. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk.

Institutionens lokale brugeradministrator skal tildele brugerroller til de brugere, som oprettes lokalt.

Skal besvarelser, der ligger i Netprøver.dk, også sendes til censorerne i papirformat?

Nej. Institutionerne er ikke forpligtet til at fremsende besvarelserne i papirformat til censorerne.

Skal der stadig sendes karakterlister til censorerne?

Nej. Censorerne skal afgive karakterer i Netprøver.dk.

Hvornår er besvarelserne tilgængelige for censorer og vejledere i Netprøver.dk?

Når eleverne har afleveret deres besvarelser, bliver de sendt til både virus- og plagiatkontrol. Besvarelserne vil derfor typisk være tilgængelige for censorer og vejledere om morgenen dagen efter, at skriveperioden er afsluttet på den enkelte skole. I nogle tilfælde vil rapporterne fra plagiatkontrollen først være tilgængelige nogle dage efter, men censorer og vejledere kan stadig tilgå besvarelserne dagen efter, at den pågældende skriveperiode er afsluttet.

Hvordan skal plagiatkontrollen i Netprøver.dk benyttes?

Alle eksamensbesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over eksamensbesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for institutionens afgørelse.

Selvom der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle eksamensbesvarelser, så skal de pågældende eksamensbesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

 

Hvordan oprettes skriveperioden for eleverne i Netprøver.dk?

Skriveperioden for den enkelte elev indberettes af institutionen til XPRS og overføres til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan kontrollere, at skriveperioden er korrekt.

Skal SRP/SSO-prøven afsluttes for hver enkelt elev i Netprøver.dk?

Nej. I modsætning til de skriftlige prøver, hvor institutionen selv skal afslutte prøverne i Netprøver.dk, så afslutter SRP/SSO-prøver automatisk, når den af institutionen fastsatte skriveperiode udløber. Skriveperioden indberettes af institutionen som en del af indberetningen til XPRS.

Hvordan kommer kontaktinformation i Netprøver.dk?

Vejlederes og censorers kontaktinformation overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for skolens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Kan jeg se kontaktinformation på min medbedømmer i Netprøver.dk?

Vejlederes og censorers kontaktinformation overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for skolens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

 

Hvor kan jeg få mere hjælp vedrørende Netprøver.dk?

Sidst opdateret: 3. januar 2019