På det gymnasiale indslusningsforløb kan du vælge mellem to forskellige sammensætninger af fag, en humanistisk og en matematisk/fysisk.

Du skal have en gymnasial uddannelse fra dit hjemland og kunne dansk svarende til studieprøven i dansk som andetsprog eller lignende.

Indslusningsforløbet, der varer et år, henvender sig til flygtninge og indvandrere, som har et andet sprog end dansk som modersmål.

Om uddannelsen

Kurserne foregår for tiden på Hvidovre Gymnasium og HF & VUC FYN, Odense City Campus.

Du kan vælge mellem de to fagpakker Mat-GIF og Hum-GIF afhængigt af dine faglige forudsætninger og fremtidsønsker.

Mat-GIF står for en matematisk/fysisk fagsammensætning, og Hum-GIF står for en humanistisk fagsammensætning.

MAT-GIF Læreplan og vejledning
Dansk A

Læreplan

Vejledning

Engelsk B

Læreplan

Vejledning

Historie C

Læreplan

Vejledning

Matematik A

Koordinator oplyser, efter hvilken læreplan der undervises i.

Fysik B  
Kemi B  

 

MAT-GIF Læreplan og vejledning
Dansk A

Læreplan

Vejledning

Engelsk B

Læreplan

Vejledning

Historie B

 Læreplan

Vejledning

Matematik C

Koordinator oplyser, efter hvilken læreplan der undervises i.

Biologi C  
Sidst opdateret: 6. november 2018