Administration af statslån samt gælds- og pantebreve samt servitutter

Udbetaling Danmark varetager administrationen af statslån, mens ministeriet varetager administration af tinglyste servitutter. 

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve 

Administrationen omfatter lån ydet af Undervisningsministeriet med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gælds- og pantebreve.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om rykning af lån, relaksation, indfrielse, mv.

Udbetaling Danmark
Hostrupsvej 8
7500 Holstebro

Kontaktpersoner i Udbetaling Danmark:
Kunderådgiver Hanne Otkjær, tlf.: 48 31 32 97, e-mail: ho@atp.dk
Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, tlf.: 48 31 34 79, e-mail: klt@atp.dk

Kontaktpersoner i Undervisningsministeriet:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf.: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk

Administration af servitutter

Spørgsmål om tinglyste servitutter mv., herunder aflysning af servitutter i Tingbogen, varetages af Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Kontaktperson:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf.: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk

Sidst opdateret: 16. juli 2018