Produktionsskolerne får hvert kvartal reguleret tilskuddet på baggrund af den faktisk afholdte aktivitet i kvartalet – modregnet udbetalte forskudsrater.

Skemaer til indberetning af tilskudsudløsende elevaktivitet til ministeriet samt opgørelse af kommunalt bidrag findes her på siden.

Indberetning af elevaktivitet

Elevaktiviteten skal indberettes til ministeriet via indberetnings- og brevportalen (indberetning.uvm.dk). Tilskudsbreve med tilhørende dokumentation for tilskudsudbetalingen findes også på indberetnings- og brevportalen.

Indberetningsfrister:
Kvartal Skemaerne skal være ministeriet i hænde senest:
1. kvartal den 10. april
2. kvartal den 10. juli
3. kvartal den 10. oktober
4. kvartal den 10. januar

Revisorerklæringer for skolernes kvartalsindberetning med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen, såfremt revisor har forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. Den særskilte ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Opgørelse af aktivitet - Kommunalt bidrag

Der skal opkræves et kommunalt bidrag til staten for de deltagere, der udløser statstilskud.

Indberetning af kommunalt bidrag

Indberetningstidsfristerne for kvartalsvis indberetning af kommunalt bidrag følger de samme tidsfrister som under indberetning af elevaktivitet.

Kvartalsvis indberetning

Efter hvert kvartal indberetter skolerne elevoplysninger i Elevbasen på ministeriets indberetnings- og brevportal. Dette er til brug for orientering af kommunerne om aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne og de forventede bidragsmæssige konsekvenser heraf, dels for kommunerne under et, dels for den enkelte kommune.

Offentliggørelse af oplysningerne om kvartalsvis indberetning
Kvartalsoversigter 2018:

Kommunalt bidrag 1.kvartal 2018 (xls)

Kommunalt bidrag 2. kvartal 2018 (xls)

Kommunalt bidrag 3.. kvartal 2018 (xls)

Kvartalsoversigter 2017:

Kommunalt bidrag 4. kvartal 2017 (xls)

Kommunalt bidrag 3. kvartal 2017 (xls)

Kommunalt bidrag 2. kvartal 2017 (xls)

Kommunalt bidrag 1. kvartal 2017 (xls)

Årsindberetning

Produktionsskolerne skal indberette aktivitetsoplysninger på ministeriets indberetningsportal.

Aktivitetsoplysningerne består af bl.a. personnummer, navn og årselevandel for hver enkelt deltager, der har gået på produktionsskolen i det bidragspligtige finansår.

Indberetningsperioden for årsindberetningen af kommunalt bidrag er februar måned. Indberetningen skal være foretaget senest den 28. februar.

Revisorerklæring for kommunalt bidrag med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen, såfremt revisor har forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. Den særskilte ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2018