Alle de centrale overenskomster på ministeriets institutioner varetages af Moderniseringsstyrelsen. Personaleadministrativ Vejledning hører også herunder.

Har du spørgsmål til løn, ansættelse mv. se: PAV - Personaleadministrativ Vejledning (perst.dk)

Du kan desuden finde svar på de mest almindelige ansættelsesretlige spørgsmål her: Spørgsmål og svar inden for personalejuridiske områder (modst.dk)

Eventuelle spørgsmål til reglerne om løn og ansættelse inden for undervisningsområdet, som beskrevet i Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning, skal rettes til henvendelser@stukuvm.dk.

Samlet liste over alle centralt indgåede overenskomster for institutioner under Undervisningsministeriet (modst.dk)

Udvalgte bemyndigelser udstedt af ministeriet

Hyrdebreve

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets orienteringsbrev vedrørende styrelsens undersøgelse af løn- og personaleudgifter på det frie område (pdf)

Ændring af praksis for ansættelse af pensionister (pdf)

Kørselsvejledning

Ministeriets kørselsvejledning (pdf)

Bemyndigelser

Bemyndigelse til bestyrelserne for de frie grundskoler til at yde engangsvederlag til ledere i form af merarbejdsbetaling, resultatløn og vederlag for særlig indsats (pdf)

Bemyndigelse til bestyrelserne for de frie kostskoler til at yde engangsvederlag til ledere i form af merarbejdsbetaling, resultatløn og vederlag for særlig indsats (pdf)

Bemyndigelse til bestyrelserne for produktionsskolerne til at indgå aftaler om resultatløn for ledere og lærere samt ydelse af merarbejdsgodtgørelse til ledere (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2018