Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2017 til de frie skoleområder, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme. Der er ét paradigme for henholdsvis ”efterskoler”, ”frie fagskoler”, ”frie grundskoler”, ”private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)”, ”kombinerede skoler” og ”produktionsskoler”.

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2017

Vi anbefaler, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2017, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Efterskoler

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Frie fagskoler

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Frie grundskoler

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Kombinerede skoler

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Produktionsskoler

Beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2017 (pdf)

Beskrivelse af ændringer i paradigme for årsrapporten 2017 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2017 (docx)

Sidst opdateret: 13 timer siden