Administration af statslån, gælds- og pantebreve samt servitutter

Udbetaling Danmark varetager administrationen af statslån, mens ministeriet varetager administration af tinglyste servitutter.
Administration af statslån samt gælds- og pantebreve.

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve 

Administrationen omfatter lån ydet af Undervisningsministeriet med pant i fast ejendom, lån sikret ved gældsbrev samt lån ydet til institutioner efter finanslovens § 20.86.05.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om rykning af lån, relaksation, indfrielse, mv.

Udbetaling Danmark
Hostrupsvej 8 
7500 Holstebro 

Kontaktpersoner i Udbetaling Danmark:
Kunderådgiver Hanne Otkjær, tlf: 48 31 32 97, e-mail: ho@atp.dk
Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, tlf.: 48 31 34 79, e-mail: klt@atp.dk

Kontaktpersoner i Undervisningsministeriet:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk
Chefkonsulent Pia Nørskov Nielsen, tlf: 33 92 55 54, e-mail: pia.norskov.nielsen@stukuvm.dk
Fuldmægtig Charlotte Krogh, tlf: 20 75 30 17, e-mail: charlotte.krogh@stukuvm.dk
Kontorchef Kristian Brink, tlf: 33 92 51 98, e-mail: kristian.brink@stukuvm.dk

Henvendelse om pantebreve udstedt til Byggestøttefonden af danske foreninger i Sydslesvig (tyske pantebreve) skal ske til Kulturministeriet. 
Kontaktperson: 
Steffen Bang, tlf: 22 79 37 28, e-mail: sbp@kum.dk

Administration af servitutter

Spørgsmål om tinglyste servitutter mv., herunder aflysning af servitutter i Tingbogen, varetages af Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Kontaktperson:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk

 
Sidst opdateret: 16. juli 2018