De selvejende institutioner bærer selv det fulde ansvar for, hvordan de vælger at finansiere deres ejendomme. En af de vigtigste opgaver i den forbindelse er at sikre institutionens økonomiske rammer og undgå at påføre institutionen unødige omkostninger eller risici.

I forbindelse med finansiering er det relevant at vurdere:

  • Institutionens økonomiske formåen
  • Den finansielle risiko
  • Institutionens planer og fremtidsperspektiver.

Ifølge EU’s udbudsdirektiv er finansielle tjenesteydelser vedrørende kapitalfremskaffelse og overførsel af finansielle ydelser ikke omfattet af udbudsreglerne. Institutionens ledelse bør dog være opmærksom på, at en konkurrencepræget dialog ofte vil være at foretrække. Det anbefales derfor, at institutionen indhenter priser på de finansielle tjenesteydelser mere end ét sted.

Risikospørgsmål

Ministeriet har udarbejdet en præsentation af risikospørgsmål i forbindelse med finansiering af ejendomme.

Præsentationen kan benyttes til at perspektivere risici og faldgruber ved valg af finansieringsform for institutionens daglige ledelse og bestyrelse.

Kurssikringsaftaler

Institutionerne kan indgå kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

Statens selvforsikringsordning dækker ikke risici, der kan dækkes via kurssikringsaftaler.

Sidst opdateret: 16. juli 2018