Alle de centrale overenskomster på ministeriets institutioner varetages af Moderniseringsstyrelsen. Personaleadministrativ Vejledning hører også herunder.

Har du spørgsmål til løn, ansættelse mv. se: PAV - Personaleadministrativ Vejledning (perst.dk)

Du kan desuden finde svar på de mest almindelige ansættelsesretlige spørgsmål her: Spørgsmål og svar inden for personalejuridiske områder (modst.dk)

Eventuelle spørgsmål til reglerne om løn og ansættelse inden for undervisningsområdet, som beskrevet i Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning, skal rettes til henvendelser@stukuvm.dk.

Samlet liste over alle centralt indgåede overenskomster for institutioner under Undervisningsministeriet (modst.dk)

Udvalgte bemyndigelser udstedt af ministeriet

Chefløn

Bemyndigelse til at forhandle chefløntillæg (gym) (pdf)

Jubilæer

Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler (pdf)

Erhvervsskolerne

Åremålsansættelser ved handelsskoler og tekniske skoler (pdf)

Resultatløn

Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor (IEU, gym, VUC) (pdf)

Aktuelle hyrdebreve, vejledende retningslinjer o.l.

Hyrdebreve

Hyrdebrev foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse af aflønning og repræsentation mv. på erhvervsskolerne (pdf)

Hyrdebrev foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse af VUC’ernes administrations- og lønudgifter (pdf)

Vejledende retningslinjer

Vejledende retningslinjer vedr. gaver (pdf)

Vejledende retningslinjer vedr. personaleforplejning (pdf)

Vejledende retningslinjer vedr. repræsentation (pdf)

Kørselsvejledning

Ministeriets kørselsvejledning (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2018