Alle de centrale overenskomster på ministeriets institutioner varetages af Moderniseringsstyrelsen. Personaleadministrativ Vejledning hører også herunder.

Eventuelle spørgsmål om regler om løn og ansættelse inden for undervisningsområdet, som beskrevet i Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning (perst.dk), skal rettes til henvendelser@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 10. oktober 2018