Anmeldelse af arbejdsskader og ansvarsskader for elever, kursister og praktikanter, der er omfattet af statens selvforsikring og statens erstatningsordning, og som administreres af ministeriet, skal foretages via InsuBiz.

InsuBiz

Ønsker du at blive oprettet som bruger af InsuBiz, skal du i første omgang kontakte ministeriet.

Institutioner og skoler, som er blevet oprettet som brugere, har adgang til InsuBiz på https://xnet.insubiz.dk.

Bemærk, at der er kommet nye og forenklede anmeldelsesskemaer fra 1. juni 2016.

Brugeradgang

Den enkelte institution får tildelt én brugeradgang til InsuBiz. Institutionen beslutter selv, om brugeradgangen skal kunne anvendes af én eller flere, af institutionens medarbejdere.

Det anbefales, at institutionen inden første login på InsuBiz fastlægger, hvilke medarbejdere, der skal have brugeradgang, idet der under første login, skal oprettes et password.

Dokumentation ved anmeldelse af skader

Det er i forbindelse med anmeldelsen vigtigt, at institutionerne udfylder og vedlægger den relevante blanket, således at den samlede sagsbehandlingstid optimeres. På InsuBiz-siden vælger du ”dokumenter” og derefter ude i venstre side ”blanketter”.

Krav til dokumentation ved anmeldelse af personskade

Hvis den skadelidte har været på skadestuen eller hos egen læge, skal vedlægge en kopi af journalen i InsuBiz.  Ministeriet kan ikke behandle sagen, hvis journalen ikke er vedlagt skadesanmeldelsen, jf. § 9 i bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker (BEK nr. 733 af 25/06/2010).

Skadelidte/eleven kan hente journalen på sundhed.dk med NemID og printe den ud til institutionen.

www.sundhed.dk

Sidst opdateret: 8. juni 2017