Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i henholdsvis PH-instruks og EA-instruks.

Tilskudsinstruks PH

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangs- og værkstedskurser fra ministeriet, samt tilskud til professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

PH-instruks (ufm.dk)

Tilskudsinstruks EA

Instruksen fastsætter nærmere retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet, beregning og udbetaling af tilskud, tilskudskontrol, kommunernes og anden aktørs betaling for uddannelse samt anvendelsen af elevadministrative systemer.

EA-instruks (ufm.dk)

Revisorerklæringer og vejledning vedrørende aktivitetsindberetninger på erhvervsakademier, der anvender EASY – ordinær uddannelse

Revisorerklæring 2016 (doc)

Revisorerklæring 2016 (pdf)

Vejledning 2016 (pdf)

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter og krypteret til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 16. juli 2018