Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Efter denne dato vil du som britisk statsborger ikke længere være EU-borgere. 

Det er i øjeblikket usikkert, om det lykkes at indgå en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien, som fastlægger en fælles overgangsordning frem. mod en aftale om det fremtidige forhold er på plads. Den situation skaber usikkerhed for britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark.

Det britiske parlament har den 15. januar 2019 stemt nej til udtrædelsesaftalen. Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, betyder det, at du som britisk statsborger vil blive betragtet som tredjelandsstatsborger, og dine rettigheder vil som udgangspunkt afhænge af dansk ret.

Den danske regering ønsker at undgå, at britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark, og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Det er i den forbindelse indgået i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der opholder sig i Danmark før den 29. marts 2019, i videst muligt omfang opretholder samme rettigheder som før udtræden.

Det er vigtigt for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark og har indrettet deres liv på baggrund af deres EU-rettigheder, skal så vidt som muligt bevarer deres erhvervede rettigheder, uanset hvordan forhandlingerne falder ud. Hvis der ikke kommer en aftale mellem EU og Storbritannien, om hvordan Storbritannien forlader EU, forventer regeringen at fremsætte et lovforslag, som skal sikre en midlertidig overgangsordning, der generelt skal videreføre stort set alle de rettigheder, som britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark på udtrædelsestidspunktet, nyder har som EU-borgere.

Regeringen forventer at fremsætte et lovforslag med henblik på, at, så den nye lovgivning vil kunnekan træde i kraft den 30. marts 2019, . Den vilog vil gælde, indtil den bliver erstattet af en permanent lov. Ordningen vil således derfor være midlertidig og afvente, at Storbritanniens forhold til EU bliver endelig afklaret.

Britiske statsborgere i Danmark

På Undervisningsministeriets område vil det blive sikret, at du som britisk statsborger, der opholder sig i Danmark, fortsat har krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til erhvervsuddannelserne med hensyn til statstilskud, løntilskud, skolepraktikydelse og på grundskoleområdet i forhold til frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler med hensyn til statstilskud og i forhold til folkeskolen med hensyn til retten til modersmålsundervisning.

Hvis du har spørgsmål om grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning kan du kontakte Undervisningsministeriet på uvm@uvm.dk.

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesstøtteordninger og betaling for uddannelse kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet på ufm@ufm.dk.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på uim@uim.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål om Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Sidst opdateret: 22. januar 2019