Nordplus

Nordplus er programmer for mobilitet og netværk på uddannelsesområdet. Deltagerne er institutioner, organisationer og andre, som arbejder med uddannelse og livslang læring.

Læs mere

I Nordplus deltager de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen sammen med de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Styrelsen for Videregående Uddannelser er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.

Læs mere om Nordplus (ufm.dk).

Nordisk Sprogkoordination

Nordisk Sprogkoordination samler Nordisk Ministerråds indsatser på sprogområdet.

Læs mere

Nordisk Sprogkoordination gør i disse år en målrettet indsats for at styrke børn og unges sprogforståelse i dansk, norsk og svensk. I indsatsen lægges vægt på skole og uddannelse som et vigtigt område for virkemidler på sprogområdet, og der arbejdes også med virkemidler på kulturområdet som for eksempel computerspil, film, litteratur, medier, teater og tv.

Læs mere om Nordisk Sprogkoordination (nordisksprogkoordination.dk).

Nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har et samarbejde om fri bevægelighed mellem landenes gymnasier.

Læs mere

Samarbejdet gælder både teoretiske og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser.
Aftalen indeholder bestemmelser om lige adgangsregler, direkte ansøgning om uddannelsesstøtte og udstrakt anerkendelse af helt eller delvist gennemført uddannelse.

Læs om aftalen for nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau (norden.org)

Sidst opdateret: 21. september 2018