UNESCO-arbejdet i Danmark har 4 nationale fokusområder og 10 indsatser. Arbejdet kobles tæt til udfordringer og muligheder herhjemme.

Fokusområder

Danmarks UNESCO-arbejde fokuserer på fire tværgående temaer:

 • Læring for globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling
 • Bevaring og formidling af naturarv og kulturarv for bæredygtig udvikling
 • Mobilisering af videnskab for innovation og bæredygtig udvikling
 • Styrkelse af menneskerettigheder, ligestilling, ytringsfrihed og frie medier – nationalt og globalt.

Indsatser

UNESCO-strategiens nationale fokusområder er udmøntet i et katalog med 10 tværgående indsatser:

 • Indsats I - Læring for globalt medborgerskab
 • Indsats II – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
 • Indsats III - Læring som strategisk omdrejningspunkt i ’Learning Cities’
 • Indsats IV – Muligheder og perspektiver i UNESCO-branding af institutioner, geoparker og verdensarv i Danmark?
 • Indsats V – UNESCO’s kulturkonventioner – kilde til inspiration i arbejdet med mangfoldighed, dialog og nye potentialer i kulturarven?
 • Indsats VI – Rollemodeller forkvalitet og relevans i ’science’- undervisning og videnskab
 • Indsats VII – Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
 • Indsats VIII – Ytringsfrihed, frie medier og journalisters sikkerhed
 • Indsats IX – International Programme for the Development of Communication (IPDC)
 • Indsats X – Demokrati, fællesskab og privatlivets fred i en digital tid
Sidst opdateret: 13. juli 2018